Templat atau toolkit untuk merundingkan landskap lombong yang penuh lombong dan bagaimana untuk berkembang selepas itu. Kesukaran adalah guru terbaik dalam kehidupan. Kesedihan mengejutkan kita daripada berpuas hati dan memaksa kita untuk menghadapi realiti dengan cara yang sukar. Ini adalah percubaan dengan api dan sama ada kita muncul tanpa gangguan dan tidak terjejas bergantung kepada bagaimana kita bertindak balas kepada kehilangan peribadi.